Polityka prywatności i Cookies

Niniejszy dokument stanowi Politykę prywatności naszej strony internetowej www.mirancones.com (zwanej dalej Stroną). Dowiesz się tutaj szczegółów odnośnie przetwarzania danych osobowych, podstawach prawnych i przysługujących Tobie prawach. Fabryka Wafli MIRAN WAFEL Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Trzebawskiej 9/11 62-060 w Stęszewie jako administrator danych dochowuje wszelkiej należytej staranności w celu poszanowania prywatności użytkowników Strony, działając w zgodzie z przepisami unijnymi dotyczącymi ochrony danych osobowych t.j. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanym dalej RODO oraz przepisami krajowymi w szczególności z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. 

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych? 

Fabryka Wafli MIRAN WAFEL Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Trzebawskiej 9/11 62-060 w Stęszewie. 

Skąd mamy Twoje dane? 

Przekazałeś je nam podczas kontaktu telefonicznego, mailowego lub osobistego, poprzez wypełnienie formularza na naszej stronie lub listownie. 

LOGOWANIE FB / GOOGLE 
W sytuacji logowania się do Strony za pośrednictwem konta Facebook lub Google, Administrator uzyska dostęp do danych osobowych Użytkownika zawartych w jego profilu publicznym, posiadanym w danym koncie. Zakres dostępnych danych reguluje zewnętrzny portal oraz Twoje ustawienia prywatności. 

Czy musisz nam podać swoje dane? 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi nam kontakt z Tobą lub zawarcie i obsługę umowy. 

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych. 

 1. Jeśli przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody, podstawą prawną jest art. 6 pkt 1 lit a RODO. 
 1. Jeżeli Twoje dane przetwarzamy w związku z realizacją zawartej pomiędzy nami umowy bądź w związku z podjęciem czynności mającej na celu jej zawarcie, podstawą prawna jest art. 6 pkt 1 lit b RODO. 
 1. W niektórych przypadkach jesteśmy zobowiązani do przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z realizacją obowiązku prawnego (np. przepisy podatkowe), podstawą jest tutaj art. 6 pkt 1 lit c RODO. 
 1. Jeśli skontaktowałeś się z nami, np. przez formularz kontaktowy na naszej stronie, wówczas podstawą przetwarzania jest art. 6 pkt 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora jakim jest udzielenie odpowiedzi na przesłane zapytanie, informowanie Cię o naszych ofertach i promocjach. 

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe? 

 1. Przetwarzamy je w związku z realizacją zawartej umowy w szczególności w celu:  
 • sprzedaży towarów, 
 • obsługi kierowanych przez Ciebie zgłoszeń i zapytań, 
 • kontaktowania się z Tobą w związku z obsługą zamówień, 
 • obsługi reklamacji. 
 1. Przepisy prawa, w szczególności prawo podatkowe, zobowiązują nas do przetwarzania Twoich danych osobowych w celu wystawiania faktur oraz innych dokumentów księgowych. 
 1. Realizując nasz prawnie uzasadniony cel wykorzystujemy Twoje dane do:  
 • informowania Cię o naszych najnowszych ofertach i promocjach, 
 • organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział, 
 • windykacji należności i prowadzenia postępowań sądowych, 
 • celów archiwizacyjnych. 
 1. Za Twoją wyraźną zgodą przetwarzać możemy dane w celu zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www. 

Jakie są Twoje prawa? 

Zapewniamy Ci prawo dostępu do Twoich danych, możesz je również sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także skorzystać z uprawnienia do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawa do ich przenoszenia do innego administratora. Wyrażoną zgodę na przetwarzanie danych osobowych możesz w dowolnym momencie cofnąć, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Informujemy także, że przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Kto może być odbiorcą Twoich danych? 

Twoje dane przekazujemy dostawcom usług zapewniających nam rozwiązania techniczne i organizacyjne (w tym hostingodawca, usługodawcy marketingu bezpośredniego). 

Przez jaki okres przetwarzamy Twoje dane? 

Twoje dane przetwarzane będą w czasie niezbędnym do realizacji celu a także po jego ustaniu w związku ze spełnieniem wymagań wynikających z prawa podatkowego, rachunkowego oraz w czasie zapewniającym możliwość rozpatrywania ewentualnych roszczeń. Okres ten nie będzie dłuższy niż 10 lat licząc od początku roku kalendarzowego następującego po dniu zakończenia umowy. W przypadku realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora dane będą przetwarzane do momentu wniesienia Twojego sprzeciwu. 

Pliki „cookies” 

Pliki cookies to krótkie informacje tekstowe, które zapisywane są na Twoim urządzeniu końcowym podczas korzystania z serwisu. Mogą one zawierać takie dane informatyczne jak: 

 • Twój adres IP, 
 • nazwa strony internetowej z której pochodzą, 
 • czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym Użytkownika, 
 • zapis parametrów i statystyki, 
 • unikalny numer. 

Pliki cookies są kierowane do serwera za pośrednictwem przeglądarki internetowej zainstalowanej na Twoim urządzeniu końcowym. Są one wykorzystywane w celu: 

 • utrzymania technicznej poprawności i ciągłości sesji pomiędzy serwerem a Twoim urządzeniem końcowym; 
 • optymalizacji korzystania ze stron internetowych i dostosowania sposobu ich wyświetlania na Twoim urządzeniu końcowym; 
 • zapewnienia bezpieczeństwa korzystania ze Strony; 
 • zbierania statystyk odwiedzin, służących wspieraniu ulepszania ich struktury i zawartości; 
 • wyświetlania treści reklamowych optymalnie dostosowanych do Twoich preferencji. 

  

W ramach Strony stosowane są dwa rodzaje plików cookies: sesyjne oraz stałe. Pliki sesyjne ulegają automatycznemu usunięciu z Twojego urządzenia końcowego zaraz po wylogowaniu, po opuszczeniu strony lub po wyłączeniu przeglądarki internetowej. Pliki stałe natomiast przechowywane są na Twoim urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików lub do czasu ich usunięcia przez Ciebie. Pliki stałe instalowane są na Twoim urządzeniu końcowym wyłącznie za Twoją zgodą. Jeżeli nie zgadzasz się na zapisywanie i odbieranie informacji w plikach cookies, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej, tak aby automatycznie blokowała obsługę plików cookies, bądź informowała o ich każdorazowym zamieszczeniu w Twoim urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Ograniczenie stosowania plików cookies może ujemnie wpłynąć na poprawność i ciągłość świadczenia usług przez naszą Stronę. Pliki zainstalowane na Twoim urządzeniu końcowym mogą być wykorzystywane przez współpracujących z nami reklamodawców lub partnerów biznesowych. 

Prawa autorskie 

Treść Strony stanowi przedmiot prawa autorskiego w rozumieniu odpowiednich przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. Nr 80 z 2000 r., poz. 904 z późn. zm.). Prawa autorskie do treści materiałów zawartych na Stronie przysługują wyłącznie firmie: Fabryka Wafli MIRAN WAFEL Sp. z o.o. 

Gwarancje i odpowiedzialność 

Niniejsza Strona ma charakter informacyjny. Dokładamy wszelkich starań, aby prezentowane dane były możliwie kompletne i aktualne. Nie udzielamy gwarancji odnośnie dostępnych w serwisie treści, oraz nie ponosimy odpowiedzialności za bezpośrednie lub pośrednie straty wynikające z korzystania z zasobów Strony. Nie odpowiadamy również za zawartość zewnętrznych stron internetowych, do których mogą prowadzić odnośniki zawarte na Stronie firmy Fabryka Wafli MIRAN WAFEL Sp. z o.o. 

Informacja o produktach 

Wszelkie informacje, specyfikacje oraz obrazy zawarte na Stronie opracowane zostały na podstawie najbardziej aktualnych informacji dostępnych w momencie publikacji. Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania zawartości Strony w każdym momencie bez konieczności powiadomienia o tym fakcie użytkowników. 

Kontakt 

Jeżeli chcesz skorzystać z któregoś z przysługujących Ci praw, lub masz inne pytania zapraszamy do kontaktu mailowego: miran@miran-wafel.com.pl, telefonicznego pod numerem telefonu: +48 61 813 40 81 lub tradycyjną pocztą na adres: 

Fabryka Wafli MIRAN WAFEL Sp. z o.o. 

ul. Trzebawska 9/11 

62-060 Stęszew 

Miran

Motto „Partners in Excellence” określa nasze priorytety: troskę o jakość i zadowolenie klienta.